Paddy  21293/76 Født: 16.01.1976 Han
Opdrætter: P. F. Collet - Køge Ejer: Finn Vergmann, Nyborg HD: ?

.

Roll Hvissinges Ricko .Ponto
.Snuggy
Sølvia .Korshøjs Fox
.Dina
Ryf Falko v. Oelken .Björn v. Eisenhammer - DPZB 319/58   
.Kolibri v. Bergstücken - DPSZ 527/62  
Javelin Irish Bess .Garvergaardens Pedro-
.Javelin Eager - SF 3577/50