Svend Eriksen - Bred

86341 Mosebos Ivory Bill  
86342 Mosebos King  
86343 Mosebos Pep  
86344 Mosebos Ray  
86345 Mosebos Ripp *
86346 Mosebos Rita  
86347 Mosebos Sussi  
86348 Mosebos Tref  
124778 Mosebos Lis  
124780 Mosebos Senta