75705 Diana af Kalbjerg
79228 Spitt
92999 Centa fra Skarrild
104422 Cænta af Krogaard

******

85854 Lejla af Rekkende