253659 Bess
253660 Flora
253661 Paw
253662 Pedro
253663 Pia
253664 Puki
253665 Robin
253666 Senta
253667 Skipper
253668 Tut
         
29080/72 Rolf
29081/72 Pukki