162381 Dyno

******

170203 Bimbo
170204 Brønshøjgaardens Leila
170205 Brønshøjgaardens Senta
170206 Polly
170207 Red
170208 Rex af Jack
170209 Rolf af Jack
170210 Sis

******

190803 Jigjag
190804 Tjuki
190805 Tonni

******

203236 King af Tyvelse
203237 Lady af Mulstrup
203238 Max af Fjenneslev

******

219859 Felix
219860 Jacki
219861 Kari
219862 Nini
219863 Sussi
219864 Sussi af Tjuki