145168 Havrelyngens Jimmy
146009 Liva
173809 Rolf af Sonny