38606 Herta af Vemb
40899 Rita
41171 Treff
46601 Ritta af Egense
46649 Frank af Kjæret
48854 Ritta fra Hobro
49378 Bonny af Ollerup