32747/83 Kim
32748/83 Diana
32749/83 Sika
32750/83 Sonni
32751/83 Dino
32752/83 Rex
32753/83 Paw
         
27402/85 Thai
27403/85 Nellie
27404/85 Zenta
27405/85 Sascha
27406/85 Tuggi
27407/85 Buster
27408/85 Sofi
27409/85 Boss