4975/72 Tjeko
4976/72 Jako
4977/72 King
4978/72 Nubbi
4979/72 Dolly
4980/72 Coppercoin
         
15814/74 Zetti
15815/74 Dina
15816/74 Tai
15817/74 Gin
15818/74 Falko
         
3807/74 Lis
         
16687/83 Sif
16688/83 King
16689/83 Trine
16690/83 Sussi
16691/83 Lis
16692/83 Tinka
16693/83 Kvik

         

24093/84 Mik
24094/84 Scott